ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ

ಈಗ ಕಾಂಡೋಮ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಬಹುದು

ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಕಾಂಡೋಮ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಸಹ ಸೇಫ್‌ ಸೆಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಡೋಮ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಬಹುದು ತಿಳಿಯಿರಿ…

ಸೆಕ್ಸ್‌ನ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಪ್‌ :
ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಈ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಸ್‌‌ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಹ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಡೋಮ್‌ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಓರಲ್‌ ಸೆಕ್ಸ್‌ :
ಓರಲ್‌ ಸೆಕ್ಸ್‌ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಸ್‌ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನ ಓರಲ್‌ ಸೆಕ್ಸ್‌ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ರಿಸರ್ಚ್‌ ಮೂಲಕ ಸಹ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಓರಲ್‌ ಸೆಕ್ಸ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರೆಗ್ನನ್ಸಿ ಆಗುವ, ಯಾವುದೇ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಡೋಮ್‌ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಹ ಇಲ್ಲ.

ಎನಲ್‌ ಸೆಕ್ಸ್‌ :
ಈ ಎನಲ್‌ ಸೆಕ್ಸ್‌ ತುಂಬಾ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎನಲ್‌ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಂಡೋಮ್‌ ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಗ್ನೆಂಟ್‌ ಆಗುವ ಚಿಂತೆ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಎನಲ್‌ ಸೆಕ್ಸ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್‌ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.

ಡ್ರೈ ಸೆಕ್ಸ್ :
ಸೆಕ್ಸ್‌ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಮಿಲನ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲೇಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಂಡೋಮ್‌ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಡ್ರೈ ಸೆಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸೇಫ್‌ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಂಜಾಯ್‌ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.

ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಡೋಮ್‌ನಿಂದ ಎಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಡೋಮ್‌ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಮೇಲಿನ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸಿ ಸೆಕ್ಸ್‌ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡಬಹುದು.